Home > Concert List > Special Concerts

Kenichiro Kobayashi with Kaori Muraji and YNSO

Sunday, 5 December 2010, 14:00

Venue:Nakano ZERO

Conductor: Kenichiro Kobayashi
Guitar: Kaori Muraji
 
Glinka/ Russlan and Ludomila, Overture
Rodrigo/ Concierto de Aranjuez
Tarrega/ Recuerdos de la Alhambra
Rimsky-Korsakov/ Sheherazade
 
For further information: Nakano ZERO 03-3382-9990