The 52nd Minato Mirai Holiday Popular Series

Sunday, 25 December 2011, 14:00

Venue:Yokohama Minato Mirai Hall

Conductor: Tatsuya Shimono
Soprano: Mihoko Kinoshita
Mezzo-Soprano: Michiko Hayashi
Tenor: Jun Takahashi
Baritone: Kei Yonashiro
Chorus: New National Theatre Chorus (Chorusmaster: Hirofumi Misawa)
Beethoven/ Symphony No.9 in D minor, op.125 “Choral”