The 13th Yomikyo Metropolitan Series

Friday, 23 January 2015, 19:00

Venue:Tokyo Metropolitan Theatre

Conductor=Tatsuya Shimono
Marimba=Kunihiko Komori

Takemitsu: Gitimalya -Bouquet of Songs-
Mahler: Symphony No. 5 in C sharp minor