Members List

Honorary Adviser

H.I.H. Princess Takamado

Conductors

[Principal Conductor]

[Principal Guest Conductor]

Kazuki Yamada

[Associate Conductor & Creative Partner]

Masato Suzuki

[Conductor Laureate]

[Honorary Conductor]

[Honorary Guest Conductor]

[Special Guest Conductor]

Photo: ©読響 ©堀田正矩

Concertmaster

Concertmaster

Takumi Komoriya

Concertmaster

Kota Nagahara

Special Guest Concertmaster

Sayako Kusaka

Violins

Eri Takimura (Principal)

Mizue Akaike

Izumi Arakawa

Mana Ito

Masami Inoue

Hiroko Ota

Kyo Ogata

Toru Oda

Narumi Kamata

Takashi Kawaguchi

Takafumi Kuboki

Yoshiyuki Kosugi

Reina Shimada

Mayumi Sugimoto

Makoto Susukida

Toshiyuki Takagi

Momoko Takeda

Tetsuo Tsushima

Kaori Terai

Tomoyuki Hida

Ayaka Hokazono (Acting Principal)

Akira Miyauchi

Toru Morikawa

Koji Yamada

Yuko Yamada

Violas

Solo Viola

Yasuhiro Suzuki

Solo Viola

Shota Yanase

Takahiro Enokido

Takashi Koyama

Kyoko Shoda

Daisuke Tomita

Akiko Nagaoka

Hiroshi Nagakura

Takayuki Ninomiya

Katsuyuki Miura

Kyoko Moriguchi

Chiharu Watanabe

Cellos

Solo Cello

Mari Endo

Rentaro Tomioka (Principal Cello)

Akina Karasawa

Takaya Kimura

Takashi Shibamura

Keita Takagi

Kazumasa Hayashi

Haruki Matsuba

Yoshifumi Murono

Genichi Watanabe

Double Basses

Solo Double Bass

Shigeru Ishikawa

Ken Otsuki(Principal)

Hiroyuki Ishikawa

Akito Koganemaru

Jonathan Stefaniak

Yasuyuki Se

Kenji Takayama

Makoto Higuchi

Flutes

Yu Kurata(Principal)

Hristo Dobrinov(Principal)

Daisuke Katazume

Oboes

Kozo Kakizaki(Principal)

Ami Kaneko(Principal)

Takehiko Ura

Takako Kitamura

Clarinets

Taira Kaneko(Principal)

Youko Fujii(Principal)

Hiroshi Kamata

Fuminori Haga

Bassoons

Toshitsugu Inoue(Principal)

Masaru Yoshida(Principal)

Masami Iwasa

Toshiki Takei

Horns

Tatsuo Nippashi(Principal)

Shun Matsuzaka(Principal)

Yuji Uezato

Ryosuke Tomono

Shigeaki Hisanaga

Kenta Yano

Rio Yamagishi

Trumpets

Kenichi Tsujimoto(Principal)

Jun Hasegawa(Principal)

Toshio Tanaka

Cheonho Yoon

Trombones

Koh Aoki(Principal)

Akira Kuwata(Principal)

Shuhei Kasai

Takumi Shinozaki

Tuba

Shimpei Tsugita

Timpani

Masahiro Okada(Principal)

Atsushi Muto(Principal)

Percussions

Tomohiro Nishikubo

Yosuke Nomoto

Elder Members

Tsutomu Tajima

Masakatsu Tateichi

Hirofumi Tamura

Takaaki Fukuda

Toshimasa Mochizuki

On Trials

Honoka Kishimoto(Assistant Principal 1st Violin)

Yumi Sato (Flute)

Yasushi Kaneko(Percussion)

Chairman & CEO

Chieko Fukushi

Executive Directors

Hiroshi Tsumura

Akira Ishizawa

Directors

Hisaya Umeda

Hisakazu Ohishi

Ikuo Kameyama

Taro Kurosaki

Makoto Saito

Hiroshi Takeuchi

Shigeo Fukuchi

Kazuyuki Fujita

Akitoshi Muraoka

Takashi Yamaguchi

Auditors

Hajime Ichimoto

Riichiro Maeki

Director General

Hiroshi Tsumura

Deputy Director General

Ko-ichi Adachi

Deputy Director General

Miki Masaoka

General Manager (Accounting) Hiroyoshi Taguchi

Marketing Section

Hiroharu Ohkubo

Kayo Ito

Mineo Nemoto

Makiko Hirai

Yutaka Matsuoka

Miyuki Tajima

Planning Section

Hirokazu Hoki

Yukino Hesaka

Shuhei Kakuta

Concerts Management Section

Gen Fukagawa

Makoto Fujiwara

Takuto Araya

Kohei Ogura

Wakami Takeda

Operations Management Section

Gen Fukagawa

Yusuke Sugiyama

Tetsuya Kuramochi

Miwa Sugawara

Tomoko Kato

Akemi Yamamoto

September 1st 2020